خنده و پیکه نین آماده چاپ و انتشار شد

خنده و پیکه نین آماده چاپ و انتشار شد

پیکه نین وخنده ، تازه ترین کار حامد قدرتی است که اگرچه در ادامه سلسله کارهای قبلی ایشان درزمینه طنزمی باشد ولی تفاوت چشمگیری با کارها و فعالیت وی دارد و می توان گفت درنوع خود بدیع است.

چندنکته اساسی دراین کتاب موردتوجه قرارگیرد:

اول انکه:این کتاب به جای اینکه یک نژاد و یا ملیت را به سلاخی کند، طبقات وطیف های شغلی واجتماعی رادرجامعه خود به تیغ جراحی سپرده است. واین کارباجمع آوری اس ام اس ها و جوک هایی به انجام رسانده است که به صورت شفاهی ویا ازمنابع اینترنتی ودیگرمنابع موجود در جامعه ،رایج است .البته این موضوع نگارنده ی این پیشگفتار، پیش ازاین درنشریات کوشا و بشارت نو مفصل ترازاین مطلب درموردمبادی ومبانی آن بحث کرده است.

نکته دوم انکه تدوین گراین کتاب ،بااجتماع زبانهای کردی وفارسی ،ضمن انکه همان راستای آرمان بنیادین را- که بیشترمتذکرشد –داراست وهم انکه لطیفه وجه فه نگ (جفنگ) را به هم درآمیخته است تا پارسی زبانان وپارسی گویان وپارسی خوانان رانیزبااین تلنگر،هم دوش وهم احساس باکردی زبانان نماید .

سومین مورد ازوجوه تمایز این اثربادیکرآثاردراین زمینه رامی توان بااندکی تامل بیشترازحدیک لبخند،خندهوحتی قهقه ،حتی به مصداق ضرب المثل :«یک سوزن به خود،صد جوالدوز به دیگران »،نیزرسید.
اگر چه منظه یفضولی یک کودک در نظر والدین عجیب و شاید ناخوشایند باشد و بر عکس آن از نظر ناظر بیگانه خنده دار؛ ولی پیامی که بیشتر از هر دو حائز اهمیت است، عدم تفاهم کودک و والدین و نیز عدم تطابق خواسته های آنها را نمایان و چه بسا عریان می سازد.

چرا؟ کلمه ایی که اینجا هم آمده است، همان « چرا » یی است که نه کودک و نه والدین در مورد آن به توافق فکری نمی رسند، بلکه آنچه اتفاق جبری است.

این کتاب و لطایف آن؛ از کوچک و بزرگ، زن و مرد و پیر و جوان، عادی و کار به دست، ایرانی و غیر آن، همه را در بر گرفته است. نه به خاطر استهزاء و تسخر و یا توهین و یا لودگی های موجود در کتاب و شخصیت های آن نیست بلکه یادآور این تذکر است که متاسفانه همه ی این موارد در جامعه جاری و ساری است.

جامعه یی که جوانی برای اسخدام شدن و گذشتن از سد گزینش( !؟) حاضر به اندیشیدن در جواب پرسش گزینش گر و فضای آن نبوده، دستپاچه شده و حاضر به پذیرش چیزی است که در حالت عادی حتی از اندیشیدن به آن هم چندشش می شود؛ تنها یک طنز نیست، یک هشدار است هم به گزینش کننده و هم به گزینش شونده و هم برای دست اندرکاران این جامعه و یا عاقبت غم انگیز یک نامزد انتخاباتی که در اثر نداشتن عوامل انتخاب شدن، منجر به سوء تفاهم همسرش نسبت به وی، با در نظر گرفتن شخص ثالث – در عادلانه ترین حالت به عنوان « هوو » حقیقتاً تنها یک لطیفه نیست.

و یا در مورد اعتراض و اجتماع شهروندان خسیس آباد، بر اثر ارزان شدن بلیط اتوبوس، نه آنکه حکایت از پیروی کورکورانه ی از روند انتفاعی فرد فرد آن جامعه دارد.

حقا که این کتاب و لطایفش و فراتر از آن؛ همه ی گفته ها و شنیده های در جامعه خود را یک بار دیگر در ذهن مرور باید کرد و نگارنده ی این پیشگفتار ملال آور ؛ نگاشت؛ تا اگر کسی هم سخن وی را پذیرا نشد این نکته سهراب سپهری را یادآور گردد که فرمود:

چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید

این کتاب در نوروز سال ۱۳۸۹ در کتاب رفروشی های سراسر کشور عرضه خواهد شد. 

 

http://www.bookan.blogfa.com/

داغ کن - کلوب دات کام